English version
 
úvod doprava z letiště doprava z vlakového nádraží rent a car ceník transferový formulář kontakt

PODMÍNKY PRONÁJMU VOZIDEL 

Půjčovní sazby a doba pronájmu:
Sazby, tedy nájemné jsou účtovány po 24 hodinách od převzetí vozidla. Typ a hodnota sazby se mění podle délky pronájmu. Minimální účtovaná doba pronájmu je 24 hodin. Je-li při vrácení vozidla tato doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý následující den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě. V případě havárie pronajatého vozidla se neúčtuje nájemné po dobu opravy.

Omezení v jízdě:
Omezení se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie, Albánie, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Polska.
Omezení na věkový limit 21 let se týká pouze skupin E a J.

Výjezd za hranice:
Při výjezdu do zahraničí obdrží zákazník tzv. zelenou kartu (mezinárodní automobilová pojišťovací karta) za kterou se účtuje 10% z uvedené ceny nájmu. V případě cesty do Polska je zákazník povinen zakoupit plné pojištění.

Pojištění:
V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto standardní pojištění se spoluúčastí platné po celé ČR a EU. V případě zájmu Vám naše společnost poskytne nadstandardní pojištění, které nájemce zprošťuje od spoluúčasti při poškození vozidla.

Upozornění:
V případě jakékoliv nehody, poškození, odcizení vozidla či jeho součástí je nájemce povinen neprodleně přivolat policii a vyplnit nehodový protokol, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Bez přítomnosti policie ztrácí nájemce nárok na uplatnění pojištění a přebírá plnou zodpovědnost za poškození či odcizení vozidla. Pojištění se nevztahuje na poškození pneu, disků kol, poklic a příslušenství vozidla. Dále nezahrnuje škody vzniklé nedodržením návodu k obsluze a škody vzniklé pokračováním v jízdě při poruše či havárii vozidla. Pojištění nezahrnuje srážky pojišťovny při porušení pojistných podmínek nájemcem.

Asistenční služby:
Naše společnost Vám v případě nouze poskytne asistenční službu. Ta obsahuje mechanika, silniční a odtahovou službu včetně přistavení náhradního vozidla. Poplatky za tyto služby jsou účtovány dle platného ceníku v závislosti na vzniku a rozsahu závady či poškození. V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady společnosti.

Pohonné hmoty:
Vozidlo se pronajímá vždy s plnou nádrží. V případě vrácení vozidla s nižším obsahem pohonných hmot (PHM) v nádrži, bude nájemci účtován poplatek zohledňující cenu chybějících PHM a firemní manipulační náklady za dotankování nádrže.

Příslušenství:
V naší nabídce naleznete řadu příslušenství jako střešní nosič, dětskou sedačku, sněhové řetězy a jiné. Poskytované příslušenství nelze pojistit. Při jejich ztrátě, poškození či odcizení je nájemce povinen hradit vzniklou škodu v plném rozsahu.

Přistavení/vyzvednutí vozu:
Vozidlo je možné přistavit nebo vyzvednout za poplatek kdekoliv na území hlavního města Prahy. Mimo hranice hl.města Prahy se účtuje poplatek 9 Kč / km, nejméně však 400 Kč. V případě vrácení vozidla bez přítomnosti nájemce, se nájemce odpovědně zavazuje za stav předávaného vozidla. V případě zjištění závady či poškození na vozidle souhlasí nájemce s ohodnocením těchto poškození naším odpovědným pracovníkem.

Náhradní řidiči:
Za každého dalšího řidiče uvedeného v nájemní smlouvě je účtován poplatek. V případě, že bude vozidlo řídit osoba jež není uvedena v nájemní smlouvě, bude se toto počínání brát jako hrubé porušení nájemní smlouvy a nebude uplatněn nárok na pojištění v případě poškození vozidla.

Mimo provozní hodiny:
Za vypůjčení nebo vrácení vozidla mimo provozní hodiny se účtuje poplatek 150 Kč za první hodinu a 200 Kč za každou další započatou. V případě pronájmu vozidla s přistavením na letišti musí být při rezervaci uvedeno vždy číslo letu.

 


Počasí a čas
v Praze:


 

NON STOP dopravní servis

Možnost platby v hotovosti, pro firmy na fakturu. Cena se vztahuje na vůz a ne na osobu.

Jsme spolehlivým partnerem pro bezpečnou, diskrétní a pohodlnou přepravu osob.

365 DNÍ v ROCE

Fotogalerie: náš vozový park »

MERCEDES VITO

VOLKSWAGEN CARAVELLE